Farnosť Štrba v roku 2017

Farským administrátorom v roku 2017 bol Mgr. Miroslav Hric a kaplánom Mgr. Martin Jurči. V roku 2017 bolo vo farnosti 18 krstov. Z toho zo Štrby bolo pokrstených  17 detí  a z Tatranskej Štrby bolo pokrstené 1 dieťa. Prvé sväté prijímanie v Štrbe bol

Farnosť Štrba v roku 2016

V tomto kalendárnom roku došlo k zmene farára. Od 6. júla 2016 pána farára Mgr. Alojza Chmelára vystriedal vo funkcii farský administrátor Mgr. Miroslav Hric, ktorého počas prvej nedeľnej sv. omše privítali zástupcovia Hospodárskej rady farnosti, mladých