Zásady pri sv. omši

Do kostola je vstup povolený len s rúškom. Pri vchode si treba dezinfikovať ruky. Sväteničky sa nepoužívajú. Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci). Všeobecne platí roz