Sídlo a korešpondenčná adresa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Štrba
Hlavná 103 / 1
059 38 Štrba

Správca farnosti

Miroslav Hric
Telefón: 052/77 81 426
E-mail: strba@kapitula.sk

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK41 0900 0000 0000 9327 6793