Úplné odpustky počas pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: * postihnutí koro

Prosba Svätého Otca na 25.3. a 27.3.2020

Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie. V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na N

Liturgia domácej cirkvi

"Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele. Je dobré sa stretnúť v rodine nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu

Modlitba pápeža Františka

O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere. Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme