Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára (obetného stola) vychádza z existujúceho interiéru. Základom je kararský mramor a drevo. Stĺpy, rímsy, farebné prevedenie vychádzajú z bočných oltárov. Ústredným motívom je kríž v tvare „X“. Ide o svätoondrejský kríž, v strede je otvor