Pohreb Vdp. Ladislava Hostinského

Zomrel Vdp. Ladislav Hostinský, ktorý bol v rokoch 2006-2008 kaplánom v našej farnosti. Vzhľadom na pandemickú situáciu uprednostnime duchovnú spoluúčasť pred fyzickou účasťou na pohrebe. Modlime sa za jeho dušu.
Hlavný oltár späť v kostole

Hlavný oltár späť v kostole

Po takmer jeden a pol roku je vo farskom kostole späť reštaurovaný oltár sv. Ondreja v plnej kráse. Reštaurovanie bude pokračovať sochárskou výzdobou, ktorá je už v ateliéri v Levoči, čo závisí od toho, či dostaneme dotáciu z Ministerstva kultúry SR na ro

2% z dane

Využime možnosť darovať 2% z dane na kresťanské organizácie: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy - stiahnuť tlačivo Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka - stiahnuť tlačivo Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS -