Zo života farnosti

Ekumenická pobožnosť

Spolu s bratmi evanjelikmi a. v. sme sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločne stretli na ekumenickej bohoslužbe, ktorá bola najprv v Dome seniorov o 16:30 hod. a potom v našom farskom kostole v Štrbe o 18:00 hod. V Tatr. Štrbe sa zúčastni

Majáles 2019

V duchu bratskej lásky a prehĺbenia spoločenstva sa niesol tohoročný 16. ročník farského Majálesu, ktorý organizuje farská rada Rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe. Už od skorých ranných hodín sa 18. mája 2019 začal napĺňať farský dvor novými a novými účastní

Jasličková pobožnosť 2018

Cez oslavy Narodenia Pána sa v Rímskokatolíckom kostole Sv. Ondreja v Štrbe konala Jasličková pobožnosť.

https://www.youtube.com/watch?v=xVUMq7eff6M

Koncert v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe

Spevácky zbor Apollo z Bratislavy  sa predstavil na koncerte, ktorý  sa uskutočnil v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe. Na koncerte zazneli diela svetových i slovenských skladateľov, s ktorými zbor Apollo často koncertuje v zahraničí a celkom výnimočne aj

Ekumenická bohoslužba

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe ekumenická bohoslužba. Tohtoročná téma znie: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6). Preklad pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s

Farnosť Štrba v roku 2017

Farským administrátorom v roku 2017 bol Mgr. Miroslav Hric a kaplánom Mgr. Martin Jurči.

V roku 2017 bolo vo farnosti 18 krstov. Z toho zo Štrby bolo pokrstených  17 detí  a z Tatranskej Štrby bolo pokrstené 1 dieťa. Prvé sväté prijímanie v Štrbe bol

Farnosť Štrba v roku 2016

V tomto kalendárnom roku došlo k zmene farára. Od 6. júla 2016 pána farára Mgr. Alojza Chmelára vystriedal vo funkcii farský administrátor Mgr. Miroslav Hric, ktorého počas prvej nedeľnej sv. omše privítali zástupcovia Hospodárskej rady farnosti, mladých

Konsekrácia kostola RKC v T. Štrbe

V nedeľu 10. apríla 2011 sa konala v Tatranskej Štrbe slávnostná svätá omša s konsekráciou rímskokatolíckeho kostola za účasti biskupa Františka Tondru a arcibiskupa Jána Sokola.