Úplné odpustky v Roku sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Úplne odpustky v roku svätého Jozefa sa udeľujú: – tým, ktorí budú as