Farnosť Štrba v roku 2016

V tomto kalendárnom roku došlo k zmene farára. Od 6. júla 2016 pána farára Mgr. Alojza Chmelára vystriedal vo funkcii farský administrátor Mgr. Miroslav Hric, ktorého počas prvej nedeľnej sv. omše privítali zástupcovia Hospodárskej rady farnosti, mladých