Farská rada Rímskokatolíckej cirkvi Vás pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční 18.5.2024.