Odpustová slávnosť sv. Ondreja

Odpustová slávnosť sv. Ondreja

V sobotu 30.11.2019 sme slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Vdp. Marián Sivoň, farský administrátor v Letanovciach. Vo svojom príhovore sa zameral na tému kríža. Kríže, ktoré na nás kladie pá

Misijná nedeľa a film „DOTKNÚŤ SA RÁN“

http://misijnediela.sk/misijna-nedela-20-oktobra-2019/ Dokumentárny film DOTKNÚŤ SA RÁN - Rwanda Emanuel žil na trhovisku ako prašivý pes. Občas mu ľudia hodili zvyšky jedla, ale len z diaľky. Na nohách mal totiž hnisajúce rany, z ktorých sa šíril