Zásady pri sv. omši

Do kostola je vstup povolený len s rúškom. Pri vchode si treba dezinfikovať ruky. Sväteničky sa nepoužívajú. Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci). Všeobecne platí roz

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľn

Úplné odpustky počas pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať: * postihnutí koro

Prosba Svätého Otca na 25.3. a 27.3.2020

Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie. V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na N