Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára (obetného stola) vychádza z existujúceho interiéru. Základom je kararský mramor a drevo. Stĺpy, rímsy, farebné prevedenie vychádzajú z bočných oltárov. Ústredným motívom je kríž v tvare „X“. Ide o svätoondrejský kríž, v strede je otvor

Reštaurovanie hlavného oltára

Aj v tomto roku sme z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom! finančnú podporu, a to vo výške 7000 € na pokračovanie I. fázy reštaurovania hlavného oltára z Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Zásady pri sv. omši

Do kostola je vstup povolený len s rúškom. Pri vchode si treba dezinfikovať ruky. Sväteničky sa nepoužívajú. Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci). Všeobecne platí roz

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľn