Podujatia

Farské misie 8.-16.6.2024

V dňoch 8.-16.6.2024 sa budú v našej farnosti konať po 11 rokoch misie, ktoré budú viesť otcovia redemptoristi na čele s o. Michalom Zamkovským, CSsR. Všetkých srdečne pozývame!

Ekumenická pobožnosť

Spolu s bratmi evanjelikmi a. v. sme sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločne stretli na ekumenickej bohoslužbe, ktorá bola najprv v Dome seniorov o 16:30 hod. a potom v našom farskom kostole v Štrbe o 18:00 hod. V Tatr. Štrbe sa zúčastni

Majáles 2019

V duchu bratskej lásky a prehĺbenia spoločenstva sa niesol tohoročný 16. ročník farského Majálesu, ktorý organizuje farská rada Rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe. Už od skorých ranných hodín sa 18. mája 2019 začal napĺňať farský dvor novými a novými účastní

Jasličková pobožnosť 2018

Cez oslavy Narodenia Pána sa v Rímskokatolíckom kostole Sv. Ondreja v Štrbe konala Jasličková pobožnosť.

https://www.youtube.com/watch?v=xVUMq7eff6M

Koncert v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe

Spevácky zbor Apollo z Bratislavy  sa predstavil na koncerte, ktorý  sa uskutočnil v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe. Na koncerte zazneli diela svetových i slovenských skladateľov, s ktorými zbor Apollo často koncertuje v zahraničí a celkom výnimočne aj