Farnosť Štrba v roku 2017

Farským administrátorom v roku 2017 bol Mgr. Miroslav Hric a kaplánom Mgr. Martin Jurči. V roku 2017 bolo vo farnosti 18 krstov. Z toho zo Štrby bolo pokrstených  17 detí  a z Tatranskej Štrby bolo pokrstené 1 dieťa. Prvé sväté prijímanie v Štrbe bol