Drahí priatelia, milí podporovatelia,
prosíme vás aj tento rok o pomoc formou poukázania vašich 2% pre dielo katechézy v našej diecéze. Tento váš dar je pre nás každý rok veľkou pomocou a zároveň vyjadrením vašej dôvery pre naše úsilie. Týmto spôsobom máte takisto podiel na ohlasovaní evanjelia v našich školách a farnostiach. Úprimne a s pokorou vám za to ďakujeme.
Dokumenty k poukázaniu 2%:

> Upravovateľné VYHLÁSENIE
> VYHLÁSENIE – tlač
> Poučenie na vyplnenie VYHLÁSENIA
> Pokyny k poukázaniu 2%
 

2% - 2022