Vysluhovanie sviatostí počas Veľkonočného Trojdnia

V Štrbe: vo štvrtok a v piatok možnosť sv. spovede v kostole od 11:00 do 12:00 hod. Vo štvrtok aj sväté prijímanie. nedeľa: sväté prijímanie v kostole od 10:30 do 11:00 hod. V Tatr. Štrbe: v sobotu možnosť svätej spovede od 11:00 do 12:00 hod

Relácia o Trojdní

Oravské centrum mládeže pripravilo na tohtoročné Trojdnie online reláciu, v ktorej chceme ponúknuť ľuďom hlbší pohľad na teológiu týchto dní. S hosťami Františkom Trstenským a Lukášom Fejerčákom sa bude rozprávať o biblickom a liturgickom obsahu u