Rímskokatolícka cirkev,

farnosť Štrba

Aktuality

Reštaurovanie hlavného oltára

Aj v tomto roku sme z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom! finančnú podporu, a to vo výške 7000 € na pokračovanie I. fázy reštaurovania hlavného oltára z Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Zásady pri sv. omši

Do kostola je vstup povolený len s rúškom.

Pri vchode si treba dezinfikovať ruky.

Sväteničky sa nepoužívajú.

Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci).

Všeobecne platí roz

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľn

Úplné odpustky počas pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:

* postihnutí koro

Najnovšie oznamy

Zaujímavé odkazy