Rímskokatolícka cirkev,

farnosť Štrba

Aktuality

Sväté omše

Od 15.10.2020 sa na svätej omši môže zúčastniť 6 veriacich vrátane kňaza. Vždy oslovím tých, ktorí dali úmysel na svätú omšu v konkrétny deň, prípadne sa mi môžu vopred ohlásiť, aby sme sa dohodli. Ostatných veriacich prosím o trpezlivosť. Sledujte svätú

Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára (obetného stola) vychádza z existujúceho interiéru. Základom je kararský mramor a drevo. Stĺpy, rímsy, farebné prevedenie vychádzajú z bočných oltárov. Ústredným motívom je kríž v tvare „X“. Ide o svätoondrejský kríž, v strede je otvor

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie kazateľnice

V tomto roku sme dostali z Prešovského samosprávneho kraja v rámci dotačného programu 2 Kultúra dotáciu vo výške 1100 € na reštaurátorský výskum a reštaurovanie kazateľnice Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Reštaurovanie hlavného oltára

Aj v tomto roku sme z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom! finančnú podporu, a to vo výške 7000 € na pokračovanie I. fázy reštaurovania hlavného oltára z Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Najnovšie oznamy

Zaujímavé odkazy