Kňazi

Miroslav Hric

farský administrátor od 6. júla 2016
(narodený 30.10.1974, ordinovaný 19.06.2004)

Pôsobenie:
01.07.2004 kaplán v Kežmarku
01.07.2008 kaplán vo Vysokých Tatrách
01.07.2010 kaplán vo Švošove
12.07.2012 kaplán v Trstenej
10.07.2013 kaplán v Liptovských Sliačoch

Farári pôsobiaci v Štrbe

1882-1916 Jozef Schneider, farský administrátor
1916-1928 Jozef Hübel, farský administrátor
1928-1929 Ján Húšťava, farský administrátor
1929-1969 Ladislav Šterba, farár
1969-1972 Štefan Garaj, farský administrátor
1973-1994 Gejza Findura, farský administrátor
1994-2016 Alojz Chmelár, farár
2016- Miroslav Hric, farský administrátor

Kapláni pôsobiaci v Štrbe

2002-2004 Vincent Dzurňák, kaplán
2004-2005 Roman Šemrák, kaplán
2006-2008 Ladislav Hostinský, kaplán
2009-2011 Ľubomír Zavacký, výpomocný duchovný
2011-2013 Milan Kačaljak, kaplán
2013 Róbert Móres, kaplán
2013-2019 Martin Jurči, kaplán