„Liturgiu domácej cirkvi“, na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele. Je dobré sa stretnúť v rodine nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu-A.pdf
Každý týždeň nájdete texty liturgie na webe: zastolom.sk
Túto liturgiu  pripravil taliansky kňaz Renzo Bonetti (viac o ňom tu: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200319018)