O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.

Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme a sme si istí, že sa postaráš, aby sa – podobne, ako v Káne Galilejskej – mohla vrátiť radosť a jas po týchto chvíľach skúšky.

Pomôž nám, Matka Božej lásky, žiť podľa Božej vôle a robiť to, čo nám povie Ježiš,

ktorý vzal na seba naše utrpenie a prevzal naše bolesti,

aby nás cez kríž priviedol k radosti vzkriesenia. Amen

 

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička.

Neodvracaj zrak od našich prosieb,

pomôž nám v núdzi

a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,

ty Panna slávna a požehnaná.