Drahí bratia a sestry! Slávnostné oznámenie mena diecézneho biskupa spojené s krátkou ďakovnou pobožnosťou
sa uskutoční na sviatok Narodenia Panny Márie v piatok 8. septembra o 12:00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.