Kto by chcel prijať utečencov z Ukrajiny, môže sa zaregistrovať na linku: https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci

Koordinácia prebieha s Ministerstvom vnútra, Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou, preto je deklarovateľné, že prichádzajúci sú na hranici registrovaní a je možný stály kontakt s partnermi pomoci.