Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka

Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka Spišská diecéza reaguje na tvrdenia riaditeľa historického archívu sekcie pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej Stolice Johana Ickxa, ktorý vo svojej knihe Pio XII e gli Ebrei. L´archivista del Vatican