Od 15.10.2020 sa na svätej omši môže zúčastniť 6 veriacich vrátane kňaza. Vždy oslovím tých, ktorí dali úmysel na svätú omšu v konkrétny deň, prípadne sa mi môžu vopred ohlásiť, aby sme sa dohodli. Ostatných veriacich prosím o trpezlivosť. Sledujte svätú omšu a iné náboženské programy ako pomoc v tomto neľahkom čase. Ostávajme spojení v modlitbe a sledujte farské oznamy.