Aj v tomto roku sme z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom! finančnú podporu, a to vo výške 7000 € na pokračovanie I. fázy reštaurovania hlavného oltára z Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Reštaurovanie hlavného oltára v Štrbe