Návrh nového oltára (obetného stola) vychádza z existujúceho interiéru. Základom je kararský mramor a drevo. Stĺpy, rímsy, farebné prevedenie vychádzajú z bočných oltárov. Ústredným motívom je kríž v tvare „X“. Ide o svätoondrejský kríž, v strede je otvor pre relikvie sv. Ondreja, o ktoré sme už žiadali a pripojme k žiadosti aj svoje modlitby. Kríž má byť z olivového dreva, z ktorého bol aj kríž Pána Ježiša. Štyri červené kamene symbolizujú rany Pána Ježiša. V jeho srdci bude sv. Ondrej. Na kríži je pozlátená baroková výzdoba, mušlí je dvanásť – ako apoštolov.

Okolo kríža sú kolorované drevorezby súvisiace so životom sv. Ondreja, ktorý bol rybár (ryby). Sv. Ondrej bol tým apoštolom, ktorý upozornil na chlapca, ktorý mal päť chlebov a dve ryby, preto sú na oltári. Sv. Ondrej bol tiež pri tom, keď Pán Ježiš povedal, že pšeničné zrno musí padnúť do zeme a odumrieť, aby prinieslo úrodu, aj preto klasy.

Po osadení pevného (kamenného) oltára požiadame otca biskupa o posvätenie obnoveného kostola.

 

Ambóna je prispôsobená oltáru, v strede sú symboly štyroch evanjelistov. V hornej časti je kniha Božieho slova s latinským veršom „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14,6) – latinsky preto, že je to materinský jazyk cirkvi. Písmená alfa a omega zo Zjavenia apoštola Jána tiež odkazujú na Pána Ježiša, Božie Slovo.

 

Návrh nového oltára (3D vizualizácia)

 

Návrh novej ambóny (3D vizualizácia)