Farská rada Rímskokatolíckej cirkvi Vás pozýva na Majáles, ktorý sa uskutoční 13.5.2023.