V tomto roku sme dostali z Prešovského samosprávneho kraja v rámci dotačného programu 2 Kultúra dotáciu vo výške 6645 € na reštaurovanie kazateľnice z Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Oznam o dotácii