Oravské centrum mládeže pripravilo na tohtoročné Trojdnie online reláciu, v ktorej chceme ponúknuť ľuďom hlbší pohľad na teológiu týchto dní.

S hosťami Františkom Trstenským a Lukášom Fejerčákom sa bude rozprávať o biblickom a liturgickom obsahu udalostí Trojdnia, o biblickom posolstve a liturgických obradoch, ktoré sprevádzajú naše duchovné prežívanie týchto dní. Reláciu môžete sledovať  vo štvrtok, piatok a sobotu vždy od 13.00 h. do 14.10 h. na tv.ozviac.sk.