1. Do kostola je vstup povolený len s rúškom.
  1. Pri vchode si treba dezinfikovať ruky.
  1. Sväteničky sa nepoužívajú.
  1. Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci).
  1. Všeobecne platí rozostup aspoň 2 m, aj pri svätom prijímaní, aj pri vychádzaní z kostola.
  1. Znak pokoja sa dáva úklonom hlavy.
  1. Sväté prijímanie sa podáva na ruku, čo vysvetlí kňaz; kto nemôže prijať Eucharistiu na ruku, povie to pred svätou omšou kňazovi a ide na sväté prijímanie ako posledný.