1. Maximálny počet veriacich v kostole v Štrbe je 90 a to nasledovne:

– 22 lavíc po 3 osoby (šachovnicovito)

– zadné stoličky 2 osoby

– zadná malá lavička 1 osoba

– chór pre 10 osôb vrátane organistky

– svätyňa pre 6 osôb vrátane kňaza

– sakristia pre 5 osôb vrátane kostolníčky

2. Maximálny počet veriacich v kostole v Tatr. Štrbe je 114 a to nasledovne:

– pred sakristiou 9 lavíc po 3 alebo 4 osoby (šachovnicovito)

– pred miestnosťou pre deti 7 lavíc po 3 alebo 4 osoby (šachovnicovito)

– hore 6 lavíc po 4 osoby (šachovnicovito)

– miestnosť pre rodičov s deťmi: 5 osôb

– stoličky nad sakristiou: 4 osoby

– stoličky hore: 12 osôb

– stoličky pri organe: 6 osôb a organistka

– svätyňa pre 5 osôb vrátane kňaza

– miesta sú označené na kraji lavice resp. na stoličke

3. v sobotu a nedeľu si pri vchode vezmete žetón a za vnútornými dverami ho vhodíte do košíka, potom si dezinfikujete ruky

4. prednosť majú miestni veriaci; veriaci z iných farností počkajú pred kostolom a keď je 5 min. pred začiatkom sv. omše voľné miesto (voľné žetóny), môžu sa zúčastniť sv. omše