V tomto roku sme dostali z Prešovského samosprávneho kraja v rámci dotačného programu 2 Kultúra dotáciu vo výške 1100 € na reštaurátorský výskum a reštaurovanie kazateľnice Kostola sv. Ondreja v Štrbe.