V sobotu 30.11.2019 sme slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Vdp. Marián Sivoň, farský administrátor v Letanovciach. Vo svojom príhovore sa zameral na tému kríža. Kríže, ktoré na nás kladie pán Boh sú primerané, ale tie, ktoré si kladieme navzájom sú neraz ťažké, neznesiteľné. Jedny sú z našej hlúposti, iné na nás kladú ľudia z hriechu. Spevokol zaspieval nové latinské Glória

Galéria

a pieseň Pane zostaň s nami.