V duchu bratskej lásky a prehĺbenia spoločenstva sa niesol tohoročný 16. ročník farského Majálesu, ktorý organizuje farská rada Rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe. Už od skorých ranných hodín sa 18. mája 2019 začal napĺňať farský dvor novými a novými účastníkmi. Pán Boh nám po daždivých dňoch a zlých predpovediach predsa doprial nádherné počasie, za čo mu patrí vďaka.

O 9:00 hod. privítal všetkých prítomných farský administrátor Miroslav Hric. Za obec Štrba sa prihovoril starosta obce Michal Sýkora a po ňom evanjelický farár Stanislav Baloc. Všetkých prítomných pozdravila j rehoľná sestra z rehole školských sestier, ktoré sa po krátkej prestávke opäť zúčastnili tohto podujatia. Spevom nás obohatil rímskokatolícky spevokol a na fujarách Lukáš Barilla a Ján Matúš Hurajt.

V prvej časti sa súťažilo vo varení guláša. Oheň pod kotlami zapálili obaja predstavitelia cirkví a starosta obce. V tomto roku sa súťaže zúčastnil rekordný počet družstiev – dvanásť: Fara RKC Štrba,p. Kuchta, Tatranská Štrba, rod. Barillová, p. Dubiel, Kratochvíloví so Závackími, Kurejovci, Matica slovenská, p. Štofko, Spišská Teplica, rehoľné sestry z Okoličného a AOS klub Poprad. Každé družstvo malo svoj tím, a tak sa dvor hmýril pomocníkmi.

O 14:00 hod. bolo vyhodnotenie najlepšieho guláša. Tretie miesto vyhralo družstvo Jána Kuchtu, druhé Kurejovci z Podolínca a prvé tím Kratochvílovcov a Zavackých. Každý z účastníkov si potom mohol pochutnať na niektorom z gulášov mnohých chutí.

Ani deti neobišli naprázdno. Dopoludnia bol pre nich pripravený bohatý a všestranný program: športové súťaže, kreslenie, maľovanie na tvár, ale aj cukrová vata či pukance. Niektoré sa zapájali do varenia guláša, niektoré si aj zatancovali.

O hudbu sa postaral po celý čas DJ Stano, okolo poludnia nás navštívil folklórny súbor Galganecka z Veľkej Lomnice a ako tradične dychová hudba Sviťanka, ktorí takto kultúrne obohatili naše podujatie. V tomto roku nám na dvore okrem mája „vyrástol“ aj maxi kuchár, ktorý bol dielom p. Barillu a p. Pohlodovej.

Popoludní program plynule prešiel do svojej druhej časti, ktorá sa po prvýkrát konala na farskom dvore – do ľudovej veselice, ktorá trvala do večera. V rámci nej bola aj tombola, do ktorej venovali hodnotné ceny viacerí sponzori podujatia, za čo im ďakujeme.

Okrem rekordného počtu družstiev sa Majálesu zúčastnil aj rekordný počet ľudí, ktorých sa vystriedalo okolo 200. Vytvorili sme tak spletité spoločenstvo rôznych vierovyznaní, mali sme hostí z rôznych iných farností, inštitúcií a klubov. Atmosféra celého podujatia sa niesla v radostnom duchu a myslím si, že každý odchádzal spokojný. Najväčšia ťarcha ležala na organizátoroch, ktorými boli najmä Miroslav Dubiel a Martin Pohlod, za čo im vyslovujem: „Pán Boh zaplať!“, rovnako, ako aj všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a priebehu Majálesu 2019, menovite aj obci Štrba. Všetci sa iste tešíme na Majáles 2020.

Galéria