Aktuality

Zásady pri sv. omši

Do kostola je vstup povolený len s rúškom.

Pri vchode si treba dezinfikovať ruky.

Sväteničky sa nepoužívajú.

Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci).

Všeobecne platí roz

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľn

Úplné odpustky počas pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:

* postihnutí koro

Prosba Svätého Otca na 25.3. a 27.3.2020

Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie.

V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na N

Liturgia domácej cirkvi

"Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele. Je dobré sa stretnúť v rodine nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu

Modlitba pápeža Františka

O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.

Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme

Ekumenická pobožnosť

Spolu s bratmi evanjelikmi a. v. sme sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločne stretli na ekumenickej bohoslužbe, ktorá bola najprv v Dome seniorov o 16:30 hod. a potom v našom farskom kostole v Štrbe o 18:00 hod. V Tatr. Štrbe sa zúčastni

Odpustová slávnosť sv. Ondreja

V sobotu 30.11.2019 sme slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Vdp. Marián Sivoň, farský administrátor v Letanovciach. Vo svojom príhovore sa zameral na tému kríža. Kríže, ktoré na nás kladie pá

Misijná nedeľa a film „DOTKNÚŤ SA RÁN“

http://misijnediela.sk/misijna-nedela-20-oktobra-2019/

Dokumentárny film DOTKNÚŤ SA RÁN - Rwanda
Emanuel žil na trhovisku ako prašivý pes. Občas mu ľudia hodili zvyšky jedla, ale len z diaľky. Na nohách mal totiž hnisajúce rany, z ktorých sa šíril

Majáles 2019

V duchu bratskej lásky a prehĺbenia spoločenstva sa niesol tohoročný 16. ročník farského Majálesu, ktorý organizuje farská rada Rímskokatolíckej cirkvi v Štrbe. Už od skorých ranných hodín sa 18. mája 2019 začal napĺňať farský dvor novými a novými účastní

Jasličková pobožnosť 2018

Cez oslavy Narodenia Pána sa v Rímskokatolíckom kostole Sv. Ondreja v Štrbe konala Jasličková pobožnosť.

https://www.youtube.com/watch?v=xVUMq7eff6M

Koncert v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe

Spevácky zbor Apollo z Bratislavy  sa predstavil na koncerte, ktorý  sa uskutočnil v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe. Na koncerte zazneli diela svetových i slovenských skladateľov, s ktorými zbor Apollo často koncertuje v zahraničí a celkom výnimočne aj

Ekumenická bohoslužba

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa konala v Rímskokatolíckom kostole v Štrbe ekumenická bohoslužba. Tohtoročná téma znie: Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená (Exodus 15, 6). Preklad pripravila Ekumenická rada cirkví v SR v spolupráci s

Farnosť Štrba v roku 2017

Farským administrátorom v roku 2017 bol Mgr. Miroslav Hric a kaplánom Mgr. Martin Jurči.

V roku 2017 bolo vo farnosti 18 krstov. Z toho zo Štrby bolo pokrstených  17 detí  a z Tatranskej Štrby bolo pokrstené 1 dieťa. Prvé sväté prijímanie v Štrbe bol

Farnosť Štrba v roku 2016

V tomto kalendárnom roku došlo k zmene farára. Od 6. júla 2016 pána farára Mgr. Alojza Chmelára vystriedal vo funkcii farský administrátor Mgr. Miroslav Hric, ktorého počas prvej nedeľnej sv. omše privítali zástupcovia Hospodárskej rady farnosti, mladých

Konsekrácia kostola RKC v T. Štrbe

V nedeľu 10. apríla 2011 sa konala v Tatranskej Štrbe slávnostná svätá omša s konsekráciou rímskokatolíckeho kostola za účasti biskupa Františka Tondru a arcibiskupa Jána Sokola.