Aktuality

Úplné odpustky v Roku sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Úplne odpustky v roku svätého Jozefa sa udeľujú:

– tým, ktorí budú as

Špeciálne zásady v kostole v Štrbe a v Tatr. Štrbe po 16.11.2020

1. Maximálny počet veriacich v kostole v Štrbe je 90 a to nasledovne:
- 22 lavíc po 3 osoby (šachovnicovito)
- zadné stoličky 2 osoby
- zadná malá lavička 1 osoba
- chór pre 10 osôb vrátane organistky
- svätyňa pre 6 osôb vrátane kňaza
- sakri

Osobitný pôst a modlitba za Slovensko

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu

Sväté omše

Od 15.10.2020 sa na svätej omši môže zúčastniť 6 veriacich vrátane kňaza. Vždy oslovím tých, ktorí dali úmysel na svätú omšu v konkrétny deň, prípadne sa mi môžu vopred ohlásiť, aby sme sa dohodli. Ostatných veriacich prosím o trpezlivosť. Sledujte svätú

Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára (obetného stola) vychádza z existujúceho interiéru. Základom je kararský mramor a drevo. Stĺpy, rímsy, farebné prevedenie vychádzajú z bočných oltárov. Ústredným motívom je kríž v tvare „X“. Ide o svätoondrejský kríž, v strede je otvor

Reštaurátorský výskum a reštaurovanie kazateľnice

V tomto roku sme dostali z Prešovského samosprávneho kraja v rámci dotačného programu 2 Kultúra dotáciu vo výške 1100 € na reštaurátorský výskum a reštaurovanie kazateľnice Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Reštaurovanie hlavného oltára

Aj v tomto roku sme z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky dostali v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom! finančnú podporu, a to vo výške 7000 € na pokračovanie I. fázy reštaurovania hlavného oltára z Kostola sv. Ondreja v Štrbe.

Zásady pri sv. omši

Do kostola je vstup povolený len s rúškom.

Pri vchode si treba dezinfikovať ruky.

Sväteničky sa nepoužívajú.

Sadáme si len na vyznačené miesta (pri sebe môžu sedieť len rodinní príslušníci).

Všeobecne platí roz

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Diecézna škola viery II. – 6. stretnutie

Milí bratia a sestry, v dôsledku mimoriadnych opatrení našich verejných autorít sme museli šieste stretnutie našej diecéznej školy, pripadajúce na 19. marec, odvolať. Keďže sa ešte neukazujú vyhliadky na uvoľn

Úplné odpustky počas pandémie

Dňa 19. marca 2020, na základe autorizácie od Svätého Otca Františka vydala Apoštolská penitenciária (kard. M. Piacenza a K. Nykiel) dekrét o možnosti získania úplných odpustkov v čase aktuálnej pandémie. Úplné odpustky môžu získať:

* postihnutí koro

Prosba Svätého Otca na 25.3. a 27.3.2020

Svätý Otec František prosí všetkých veriacich, aby sa na slávnosť Zvestovania Pána, 25. marca 2020 napoludnie modlili za odvrátenie pandémie. Odporúčaná modlitba je Otče náš za skončenie pandémie.

V piatok 27. marca 2020 večer o 18. 00 hod. bude na N

Liturgia domácej cirkvi

"Liturgiu domácej cirkvi", na nasledujúcu nedeľu i v ďalšie nedele. Je dobré sa stretnúť v rodine nielen pri sledovaní sv. omše v TV, ale aj pri spoločnej rodinnej liturgii: https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-4.pôstnu-nedeľu

Modlitba pápeža Františka

O, Mária, ty nám na našej ceste žiariš ako znamenie spásy a nádeje. Zverujeme sa tebe, Uzdravenie chorých. Ty si stála pod krížom a bola si účastná na Ježišovej bolesti, a pritom si zostala silná vo viere.

Ty si naša záchrana, ty vieš, čo potrebujeme

Ekumenická pobožnosť

Spolu s bratmi evanjelikmi a. v. sme sa v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov spoločne stretli na ekumenickej bohoslužbe, ktorá bola najprv v Dome seniorov o 16:30 hod. a potom v našom farskom kostole v Štrbe o 18:00 hod. V Tatr. Štrbe sa zúčastni

Odpustová slávnosť sv. Ondreja

V sobotu 30.11.2019 sme slávili odpustovú slávnosť sv. Ondreja, patróna našej farnosti. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Vdp. Marián Sivoň, farský administrátor v Letanovciach. Vo svojom príhovore sa zameral na tému kríža. Kríže, ktoré na nás kladie pá