Aktuality

Milodar na obnovu zničených domov

Dňa 19. júna 2021 zničil požiar príbytky 21 rodín žijúcim v obci Nová Belá (Nowa Biała) v Poľsku. Keďže táto dnešná časť Poľska patrila niekedy k Spišskej diecéze a dodnes tam žije slovenská komunita, spišský diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš povzbud

Za víťazstvo pravdy a objektivity

Za víťazstvo pravdy a objektivity

V ostatných týždňoch (máj 2021) niektoré slovenské denníky priniesli články o Božom sluhovi (BS) biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Na jednej strane nás teší záujem o osobu biskupa Vojtaššáka, ale na druhej strane sme sk

Vysluhovanie sviatostí počas Veľkonočného Trojdnia

V Štrbe: vo štvrtok a v piatok možnosť sv. spovede v kostole od 11:00 do 12:00 hod. Vo štvrtok aj sväté prijímanie.

nedeľa: sväté prijímanie v kostole od 10:30 do 11:00 hod.

V Tatr. Štrbe: v sobotu možnosť svätej spovede od 11:00 do 12:00 hod

Relácia o Trojdní

Oravské centrum mládeže pripravilo na tohtoročné Trojdnie online reláciu, v ktorej chceme ponúknuť ľuďom hlbší pohľad na teológiu týchto dní.

S hosťami Františkom Trstenským a Lukášom Fejerčákom sa bude rozprávať o biblickom a liturgickom obsahu u

Pohreb Vdp. Ladislava Hostinského

Zomrel Vdp. Ladislav Hostinský, ktorý bol v rokoch 2006-2008 kaplánom v našej farnosti. Vzhľadom na pandemickú situáciu uprednostnime duchovnú spoluúčasť pred fyzickou účasťou na pohrebe. Modlime sa za jeho dušu.

Hlavný oltár späť v kostole

Po takmer jeden a pol roku je vo farskom kostole späť reštaurovaný oltár sv. Ondreja v plnej kráse. Reštaurovanie bude pokračovať sochárskou výzdobou, ktorá je už v ateliéri v Levoči, čo závisí od toho, či dostaneme dotáciu z Ministerstva kultúry SR na ro

2% z dane

Využime možnosť darovať 2% z dane na kresťanské organizácie:

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy - stiahnuť tlačivo
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka - stiahnuť tlačivo
Združenie kňazov Spišského biskupstva UNITAS -

Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka

Za pravdivý obraz biskupa Vojtaššáka

Spišská diecéza reaguje na tvrdenia riaditeľa historického archívu sekcie pre vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Svätej Stolice Johana Ickxa, ktorý vo svojej knihe Pio XII e gli Ebrei. L´archivista del Vatican

Úplné odpustky v Roku sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Úplne odpustky v roku svätého Jozefa sa udeľujú:

– tým, ktorí budú as

Špeciálne zásady v kostole v Štrbe a v Tatr. Štrbe po 16.11.2020

1. Maximálny počet veriacich v kostole v Štrbe je 90 a to nasledovne:
- 22 lavíc po 3 osoby (šachovnicovito)
- zadné stoličky 2 osoby
- zadná malá lavička 1 osoba
- chór pre 10 osôb vrátane organistky
- svätyňa pre 6 osôb vrátane kňaza
- sakri

Osobitný pôst a modlitba za Slovensko

Bratislava 28. októbra (TK KBS) Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť dôrazný piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu. Urobili tak na 97. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktoré sa konalo prostredníctvom internetu

Sväté omše

Od 15.10.2020 sa na svätej omši môže zúčastniť 6 veriacich vrátane kňaza. Vždy oslovím tých, ktorí dali úmysel na svätú omšu v konkrétny deň, prípadne sa mi môžu vopred ohlásiť, aby sme sa dohodli. Ostatných veriacich prosím o trpezlivosť. Sledujte svätú

Návrh nového oltára a ambóny

Návrh nového oltára (obetného stola) vychádza z existujúceho interiéru. Základom je kararský mramor a drevo. Stĺpy, rímsy, farebné prevedenie vychádzajú z bočných oltárov. Ústredným motívom je kríž v tvare „X“. Ide o svätoondrejský kríž, v strede je otvor