Knižnica

V našej knižnici si môžete požičať tieto knihy od r. 1951

Nájdených záznamov: 385

Autor
Názov
Vydavateľ
Miesto a rok
Poznámka
Judák Viliam
Na Petrovom stolci II. Krátke dejiny pápežov
ISBN: 80-7114-328-6
SSV
2011, Trnava
Jurčáková Stanislava a kol.
Metodická príručka výchovy k láske a čistote pre I. stupeň ZŠ
ISBN: 80-7114-206-9
Katechetická komisia pri KBS
1999, Bratislava
Kaník Stanislav
Z myšlienok sa rodí svet
ISBN: 80-88933-81-1

2004,
Kaník Stanislav
Z myšlienok sa rodí svet
ISBN: 80-88998-26-3

2004,
Kardiak Radovan
Deviatnik k úcte svätých Cyrila a Metoda
ISBN: 978-80-89201-48-8
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho
2011,
Keller Gottfried
Rómeo a Júlia na dedine
Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
1955, Bratislava
Kempenský Tomáš
Následování Krista
Česká katolická charita
1969,
Kempenský Tomáš Hemerken
O nasledovaní Krista
SSV
1990, Trnava
Kierkegaard Soren
Současnost
Mladá fronta
1969, Praha
Killian Hans
Za nami je len Boh. Chirurg spomína
ISBN: 80-7165-055-2
SSV
1998, Trnava
Kipling Rudyard
Kniha džungle
Bibliotéka
, Bratislava
Klenowski Jaroslaw
Illuminare! I.
Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek
1964, Varšava
Klenowski Jaroslaw
Illuminare! II.
Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek
1964, Varšava
Klenowski Jaroslaw
Illuminare! III.
Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek
1965, Varšava
Klenowski Jaroslaw
Illuminare! IV/1
Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek
1965, Varšava
Klenowski Jaroslaw
Illuminare! IV/2
Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek
1966, Varšava
Klimaszewski Stanislaw
Evanjelium v živote dieťaťa. Rok A
ISBN: 80-05-01091-5
Alfa
1992, Bratislava
Klimaszewski Stanislaw
Evanjelium v živote dieťaťa. Rok B
ISBN: 80-05-01096-6
Alfa
1992, Bratislava
Klimaszewski Stanislaw
Evanjelium v živote dieťaťa. Rok C
ISBN: 80-05-01088-5
Alfa
1992, Bratislava
Kollárová Zuzana (zost.)
Štrbské premeny
ISBN: 978-80-7162-770-8
JES
2011, Košice
Kollárová, Z., Švorc, P., zost.
Štrba a jej dejiny do roku 1945
ISBN: 978-80-570-1640-3
Obec Štrba
2020, Štrba
Kolonickij P.
Marxizmus-leninizmus o náboženství
Orbis
1952, Praha
Koreň Milan
Od Štrby po Štrbský štít
ISBN: 978-80-89487-00-4
Obec Štrba
2012, Štrba
Kossaková Žofia
Křižáci
Vyšehrad
1976, Praha
Kováč ján
Jeden nový človek pre guineu
ISBN: 80-85223-00-7
Spoločnosť Božieho slova
1990, Nitra
Kováč ján
Jeden nový človek pre guineu
ISBN: 80-85223-00-7
Spoločnosť Božieho slova
1990, Nitra
Kowalska Faustína
Ježišu, dôverujem Ti
SSV
1990, Trnava
Krauze Andrzej a kol.
Sztuka sakralna w Polsce. Architektura
Ars christiana
1956,
L´Arco Adolfo
Priekopník modernej duchovnosti
SÚSCM
1985, Rím
Labo Šebastián
Zabijem pastiera
Pro fratribus
1990, Nitra

Nájdených záznamov: 385