Knižnica

V našej knižnici si môžete požičať tieto knihy od r. 1951

Nájdených záznamov: 385

Autor
Názov
Vydavateľ
Miesto a rok
Poznámka

Lekcionár X. (2. časť)
SSV
1972, Trnava
Zväzok III., časť I.

Lekcionár X. (2. časť)
SSV
1972, Trnava

Lekcionár XI.
SSV
1972, Trnava

Lekcionár XI.
SSV
1972, Trnava

Lekcionár XII.
SSV
1972, Trnava

Lekcionár XII.
SSV
1972, Trnava

Lekcionár XIII.
SSV
1972, Trnava

Lekcionár. Liturgia Verbi Domini
SSV
1965, Trnava

Liber exsequiarum
SSV
1968, Trnava

Liber exsequiarum
SSV
1968, Trnava

Liber exsequiarum
SSV
1968, Trnava

Liturgia horarum. Doba adventná a vianočná

,
samizdat

Liturgia horarum. Hodiny čítania II. 18-34 zýždeň cez rok

,
samizdat

Liturgia horarum. Obdobie cez rok 1.-17. týždeň

,
samizdat

Liturgia horarum. Pôstna doba. Veľkonočná doba pre hodinu čítania

,
samizdat

Liturgická príloha diecéznych obežníkov II-1974, III-1974, IV-1974

1974,

Liturgické nápevy
SSV
1967, Trnava

Liturgie mszy swietej
Société D´éditions internationales
1970, Paríž

Liturgie mszy swietej
Société D´éditions internationales
1970, Paríž

Međugorje. História, modlitby, posolstvá,mapa mesta

,

Misál latinsko-slovenský
SSV
1952, Trnava

Misál latinsko-slovenský
SSV
1952, Trnava

Missel quotidien Francais
Maison Mame
1956, Tours

Moderný človek a zázraky

,
samizdat

Modlitby
Alfa
1992, Bratislava

Modlitby
Alfa
1992, Bratislava

Msza swieta
Znak
1971, Krakov

Na cestu života
ISBN: 73-058-70
Cirkev bratská
1974, Bratislava

Nádrherný vianočný čas
ISBN: 80-7162-008-4
Karmelitánské nakladatelství
1996, Kostelní Vydří

Naše vzory. Životy svätých...

,
samizdat

Nájdených záznamov: 385