Knižnica

V našej knižnici si môžete požičať tieto knihy od r. 1951

Nájdených záznamov: 431

Autor
Názov
Vydavateľ
Miesto a rok
Poznámka

Katechizmus Katolické církve
ISBN: 80-967003-1-6
Zvon
1995, Praha

Katechizmus Katolíckej cirkvi
ISBN: 80-85405-84-9
SSV
1999, Trnava

Kniha žalmov
SÚSCM
1978, Rím

Kölner dom

,

Krížová cesta nášho Pána Ježiša Krista
SSV
1982, Trnava

Krížová cesta nášho Pána Ježiša krista
ISBN: 978-80-7126-808-8
SSV
2010, Trnava

Krížová cesta nenarodených
ISBN: 80-7141-052-7
Vydavateľstvo Michala Vaška
1996, Prešov

Krížová cesta nenarodených
ISBN: 80-7165-055-2
Vydavateľstvo Michala Vaška
1996, Prešov

Kvetná nedeľa a veľkonočné Trojdnie
ISBN: 80-88741-15-7
Kňazský seminár svätého Gorazda
1998, Nitra

Kvetná nedeľa a veľkonočné Trojdnie
ISBN: 80-88741-15-7
Kňazský seminár svätého Gorazda
1998, Nitra

Kyriale simplex
Typis polyglotis vaticanis
1965, Vatikán

Lekcinár II.
ISBN: 80-85198-55-X
SSV
1990, Trnava

Lekcinár II.
SSV
1979, Trnava

Lekcionár

1967, Trnava

Lekcionár I.
SSV
1978, Trnava

Lekcionár I.
SSV
1969, Trnava

Lekcionár I.
SSV
1969, Trnava

Lekcionár II.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár II.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár III.
SSV
1981, Trnava

Lekcionár III.
SSV
1981, Trnava

Lekcionár III.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár III.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár IV.
SSV
1981, Trnava

Lekcionár IV.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár IV.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár na nedele a sviatky I.
ISBN: 80-85128-23-3
SSV
1990, Trnava

Lekcionár V.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár V.
SSV
1970, Trnava

Lekcionár VI.
SSV
1970, Trnava

Nájdených záznamov: 431