Knižnica

V našej knižnici si môžete požičať tieto knihy od r. 1951

Nájdených záznamov: 431

Autor
Názov
Vydavateľ
Miesto a rok
Poznámka
Gecse G., Horváth H.
Malý lexikón Biblie
Spektrum
1990, Bratislava
Gilbert Guy
Krížová cesta
ISBN: 80-7162-316-4
Lúč
2002, Bratislava
Giudici Maria Pia
Tebe ich zverujem. Mária Dominika Mazzarellová
ISBN: 80-7162-316-4
Don Bosco
2002, Bratislava
Goldmann Gereon
Svetlo kríža v tieni kríža
ISBN: 80-85310-14-7
Serafín
1992, Bratislava
Graham Billy
Sedm smrtelných hříchů
Bratrská jednota baptistů
1969, Praha
Granat Wincenty
K člověku a Bohu v Kristu 5. Nástin katolické dogmatiky II., časť 2.
Velehrad - Křesťanská akademie
1986, Rím
Green Maurus
Zomrela, ale žije. Príbeh Marie Orsoly
ISBN: 80-7141-119-1
Nové mesto
1998, Bratislava
Green Maurus
Zomrela, ale žije. Príbeh Marie Orsoly
ISBN: 80-88724-09-0
Nové mesto
1998, Bratislava
Greisingerová Anežka Mária, Greisinger Richard
Boh môjho života. Príhovory chorým
ISBN: 80-7162-156-0
Dobrá kniha
2003, Trnava
Greisingerová Anežka Mária, Greisinger Richard
Boh môjho života. Príhovory chorým
ISBN: 80-7165-295-4
Dobrá kniha
2003, Trnava
Grignion Ľudovít Mária z Montfortu
O pravej úcte k Panne Márii. Tajomstvo Márie. Vrúcna modlitba. List priateľom kríža. Láska večnej Múdrosti
ISBN: 978-80-85223-82-8

2011,
Grom Bernard, Friemel Franz Georg
Katechetické metody
Matice cyrilometodějská
1992, Olomouc
Grün Anselm
V tvojich rukách som v bezpečí
ISBN: 80-7117-331-6
Serafín
2004, Bratislava
Gulbranssen Trygve
Niet inej cesty
Slovenský spisovateľ
1968, Bratislava
Gulbranssen Trygve
Večne spievajú lesy
slovenský spisovateľ
1966, Bratislava
Güntherová-Haugová Barbara
Brigita Švédska. Veľká mystička štrnásteho storočia
ISBN: 978-80-89277-15-5
SSV
2009, Trnava
Habovštiak Anton
Mať moja, mať moja
ISBN: 80-7141-174-4
SSV
1999, Trnava
Habovštiak Anton
Mať moja, mať moja
ISBN: 80-7162-206-0
SSV
1999, Trnava
Habovštiak Anton
Volanie domova
SSV
1992, Trnava
Hahn Scott
Baránkova večera. Svätá omša ako nebo na zemi
ISBN: 80-7141-441-7
Redemptoristi
2005, Bratislava
Hahnovci Scott a Kimberly
Naša cesta do Katolíckej cirkvi
ISBN: 978-80-7162-727-2
Lúč
2011, Bratislava
Háj F.
Školák Kája Mařík I. díl
ISBN: 80-900100-1-6
Nakladatelství TJ Bohemians
1990, Praha
Háj F.
Školák Kája Mařík II. díl
ISBN: 80-900100-1-6
Nakladatelství TJ Bohemians
1990, Praha
Hanus Ladislav
Rozprava o kultúrnosti
ISBN: 80-85198-01-0
Spišský kňazský semninár Sp. Podhradie
1991, Spišské Podhradie
Havrilla M.
Svätá omša

,
Heer Friedrich
Věčnost začíná dnes
Česká katolická charita
1970, Praha
Hlaváč Ľudovít
Svetlo vo tmách
ISBN: 80-7162-002-5
SSV
1993, Trnava
Hlaváč Ľudovít
Svetlo vo tmách
ISBN: 80-7162-005-X
SSV
1993, Trnava
Hlaváč Štefan
Po priamych cestách
SSV
1990, Trnava
Hlaváč Štefan
Po priamych cestách
SSV
1990, Trnava

Nájdených záznamov: 431